ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ & ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Συνημμένα αρχεία:

Η Ε.Ε.Χ.Σ., στα πλαίσια της προσπάθειάς της για προώθηση και διάδοση των επιστημονικών εξελίξεων
στο τομέα της Χειρουργικής Στόματος, βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την διεξαγωγή του
2ου Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος Χειρουργικής Στόματος.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει Θεωρητική και Πρακτική Εκπαίδευση. Θα είναι διάρκειας 64 ωρών και θα
υλοποιηθεί στις ακόλουθες ημερομηνίες:
• Σάββατο 17/ Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 2016
• Σάββατο 1 / Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2016
• Σάββατο 15 / Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2016
• Σάββατο 29 / Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2016
Η θεματολογία του προγράμματος καλύπτει όλο το φάσμα της χειρουργικής στόματος.
Η εκπαιδευτική διαδικασία περιλαμβάνει:
• εξάσκηση σε χειρουργικές τεχνικές τομών, κρημνών και συρραφής του τραύματος (σε κεφαλές χοίρων)
• παρασκευή μοσχεύματος από πλάσμα πλούσιο σε αυξητικούς παράγοντες (PRGF) μετά από αιμοληψία
• επίδειξη εργαλείων που χρησιμοποιούνται στη χειρουργική του στόματος
• μελέτη πανοραμικών ακτινογραφιών και αξονικών τομογραφιών
• προβολή video με ενδιαφέροντα περιστατικά χειρουργικών επεμβάσεων
• κυκλική συμμετοχή των εκπαιδευομένων σε ζωντανές επεμβάσεις χειρουργικής στόματος, οι οποίες πα-
ράλληλα θα βιντεοσκοπούνται και θα προβάλλονται άμεσα στον σεμιναριακό χώρο. Ο κάθε συµµ ετέχοντας
δικαιούται να εκπαιδευτεί ως πρώτος χειρουργός σε δύο δικούς του ασθενείς µε καθοδήγηση των εκπαι-
δευτών του προγράµµ ατος
Η επιστηµονική οµάδα των διδασκόντων που θα πλαισιώσει το πρόγραµµ α αποτελείται από καταξιωµέ-
νους και εξειδικευµένους στο χώρο καθηγητές και κλινικούς με εξειδίκευση στη χειρουργική στόµατος.
Μετά την ολοκλήρωση του προγράµµ ατος θα χορηγηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης. Το πρόγραµµ α
θα µοριοδοτηθεί µε βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων (ECTS).
Το πρακτικό µέρος του προγράµµ ατος θα περιλαµβάνει χρήση χειρουργικών συστηµάτων υψηλής τεχνο-
λογίας: Χειρουργικά Mικροµότορ & Πιεζοηλεκτρικά Χειρουργικά Συστήµατα
ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ
Κυδαθηναίων 3, Πλάκα
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφθήτε την ιστοσελίδα μας
στη διεύθυνση www.ssos.gr