Τρίτη, 14 Απριλίου 2015 03:00

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Η Ε.Ε.Χ.Σ., στα πλαίσια της προσπάθειάς της για προώθηση και διάδοση των επιστημονικών χειρουργικών επεμβάσεων Στόματος, βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την διεξαγωγή Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος Χειρουργικής Στόματος.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει Θεωρητική και Πρακτική Εκπαίδευση. Θα είναι διάρκειας 64 ωρών και θα υλοποιηθεί στις ακόλουθες ημερομηνίες:

Σάββατο 19 / Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2015

Σάββατο 3 / Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2015

Σάββατο 17 / Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2015

Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2015

Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2015

Η θεματολογία του προγράμματος καλύπτει όλο το φάσμα της χειρουργικής στόματος.

Η εκπαιδευτική διαδικασία περιλαµβάνει:

Eξάσκηση σε χειρουργικές τεχνικές τοµών (µε χρήση κλασσικών αλλά και νέων τεχνολογιών - συστηµάτων), κρηµνών και συρραφής του τραύµατος (σε κεφαλές χοίρων)

Παρασκευή µοσχεύµατος από πλάσµα πλούσιο σε αυξητικούς παράγοντες (PRGF) µετά από αιµοληψία, καθώς και µε λήψη chips οστού µε πιεζοχειρουργικό σύστηµα ? επίδειξη εργαλείων που χρησιµοποιούνται στη χειρουργική του στόµατος ?

Μελέτη πανοραµικών ακτινογραφιών και αξονικών τοµογραφιών  

  Προβολή video µε ενδιαφέροντα περιστατικά χειρουργικών επεµβάσεων  

  

  Κυκλική συµµετοχή των εκπαιδευοµένων σε ζωντανές επεµβάσεις χειρουργικής στόµατος, οι οποίες παράλληλα θα βιντεοσκοπούνται και θα προβάλλονται άµεσα στον σεµιναριακό χώρο.

   

  Ο κάθε συµµετέχοντας δικαιούται να εκπαιδευτεί ως πρώτος χειρουργός σε δύο δικούς του ασθενείς µε καθοδήγηση των εκπαιδευτών του προγράµµατος.

 

  Η επιστηµονική οµάδα των διδασκόντων που θα πλαισιώσει το πρόγραµµα αποτελείται από καταξιωµένους και εξειδικευµένους στο χώρο καθηγητές και κλινικούς χειρουργούς στόµατος. Μετά την ολοκλήρωση του προγράµµατος θα χορηγηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης. Το πρόγραµµα θα µοριοδοτηθεί µε βάση το σύστηµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρακτικό µέρος του προγράµµατος θα περιλαµβάνει χρήση χειρουργικών συστηµάτων υψηλής τεχνολογίας: Χειρουργικά Mικροµότορ & Πιεζοηλεκτρικά Χειρουργικά Συστήµατα.

 

   ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

   ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ Κυδαθηναίων 3, Πλάκα

   Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αν. Καθηγητής  Φραγκίσκος Φ. Φραγκίσκος

 

 

ΧΟΡΗΓΟΙ

Medicodent-Π.Πρέτσιος Α.Ε.

Bien-Air Medical Technologies

Mectron Srl - Piezosurgery

Παρασκευή, 02 Ιανουαρίου 2015 02:00

3η ΗΜΕΡΙΔΑ EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 Η Επιστημονική Εταιρεία Χειρουργικής Στόματος, στα πλαίσια της προσπάθειάς της για προώθηση και διάδοση των επιστημονικών εξελίξεων στον συγκεκριμένο τομέα, βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να προγραμματίσει για τις 14 Φεβρουαρίου 2015, στο ξενοδοχείο CARAVEL, ημερίδα με τίτλο «Διαγνωστικά και θεραπευτικά διλήμματα στο οδοντιατρείο». Σκοπός της ημερίδας είναι η συζήτηση προβλημάτων που συχνά καλείται να αντιμετωπίσει ο γενικός Οδοντίατρος.

Η επιστημονική ομάδα των ομιλητών που θα πλαισιώσει την ημερίδα αποτελείται από καταξιωμένους και εξειδικευμένους στο χώρο καθηγητές και κλινικούς χειρουργούς στόματος. Η Ε.Ε.Χ.Σ., προκειμένου να διευκολύνει την προσέλευση όσο το δυνατόν περισσότερων συναδέλφων στην ημερίδα, αποφάσισε, όπως και τα προηγούμενα έτη, την δωρεάν συμμετοχή. Πιστεύουμε ότι η προσωπική και επιστημονική παρουσία σας θα συμβάλει στην επιτυχία της ημερίδας και θα αποτελέσει την κινητήριο δύναμη για την επίτευξη των στόχων μας που είναι η άριστη επιστημονική κατάρτιση των συναδέλφων και κατ' επέκταση η προσφορά υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Φραγκίσκος Δ. Φραγκίσκος

Αν. Kαθηγητής

Πρόεδρος Επιστημονικής Εταιρείας

Χειρουργικής Στόματος

Πέμπτη, 29 Μαΐου 2014 03:00

ΕΤΗΣΙΟ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 2014-2015

Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση του πρώτου μετεκπαιδευτικού προγράμματος εμφυτευματολογίας περιόδου 2013-2014, η Ε.Ε.Χ.Σ. βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να επαναλάβει την εκπαίδευση οδοντιάτρων στην εμφυτευματολογία, με συμμετέχοντες προσκεκλημένους καθηγητές από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου UCL (University College of London Eastman Dental Institute), παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να τοποθετήσουν οστεοενσωματούμενα εμφυτεύματα σε ασθενείς καθώς και να ασκηθούν στην προσθετική τους επιεμφυτευματική αποκατάσταση. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει Θεωρητική και Πρακτική Εκπαίδευση.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Α. Η εκπαίδευση των συμμετεχόντων στην:

  • κλινική και ακτινογραφική αξιολόγηση των ασθενών
  • διαμόρφωση του σχεδίου θεραπείας
  • χρήση πρωτοξειδίου του αζώτου (Ν2Ο)
  • ενδοφλέβια χορήγηση για “μέθη”
  • καρδιοπνευμονική ανάνηψη.

Β. Η εξάσκηση στην τοποθέτηση εμφυτευμάτων και την επιεμφυτευματική προσθετική αποκατάσταση.

Το μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα θα διαρκέσει από τον Σεπτέμβριο του 2014 έως τον Ιούνιο του 2015, περιλαμβάνει 240 ώρες διδασκαλίας και θα πραγματοποιείται 2 φορές το μήνα, Σάββατο και Κυριακή, από τις 9:00 π.μ έως τις 17:00 μ.μ.

Η θεματολογία του προγράμματος καλύπτει όλο το φάσμα της οδοντιατρικής εμφυτευματολογίας που αρχίζει από τις βασικές αρχές οστεοενσωμάτωσης και καταλήγει στην τοποθέτηση εμφυτευμάτων και την προσθετική αποκατάστασή τους.

Η εκπαιδευτική διαδικασία περιλαμβάνει συνεχή θεωρητική και πρακτική εξάσκηση, βιβλιογραφική ενημέρωση, παρουσίαση περιστατικών και εφαρμογή σχεδίου θεραπείας, παρακολούθηση βιντεοσκοπημένων αλλά και ζωντανών χειρουργικών επεμβάσεων, καθώς και πρακτική εξάσκηση σε μοντέλα γνάθων, κεφαλές χοίρων και σε ασθενείς.

Ιδιαιτερότητα του προγράμματος αποτελεί το γεγονός ότι οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευθούν και σε ασθενείς, τοποθετώντας οι ίδιοι 3-5 εμφυτεύματα με την καθοδήγηση των εκπαιδευτών του προγράμματος.

Η επιστημονική ομάδα των διδασκόντων που θα πλαισιώσει το πρόγραμμα αποτελείται από καταξιωμένους και εξειδικευμένους στο χώρο καθηγητές και κλινικούς οδοντιάτρους, ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων.

Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθούν δωρεάν τα δύο συγγράμματα του Αν. καθηγητή Φραγκίσκου Φραγκίσκου, «Χειρουργική Στόματος» και «Οδοντιατρική Εμφυτευματολογία».

Επιστημονικός υπεύθυνος: Αν. Καθηγητής Φραγκίσκος Δ. Φραγκίσκος

Πέμπτη, 24 Απριλίου 2014 03:00

Ημερίδα Επιστημονικής Εταιρείας Χειρουργικής Στόματος 15/02/2014

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 16/2/2014 στο Ξενοδοχείο CARAVEL η 2η ημερίδα της Επιστημονικής Εταιρείας Χειρουργικής Στόματος. Στην κατάμεστη από συναδέλφους αίθουσα χωρητικότητας άνω των 800 ατόμων αναπτύχτηκε η πλούσια θεματολογία της ημερίδας με κεντρικό θέμα: «Επίκαιρα προβλήματα στην καθημερινή οδοντιατρική πράξη».

Η ανταπόκριση των συναδέλφων, η οποία εκφράστηκε τόσο με τη μεγάλη προσέλευση, όσο και με την ενεργό συμμετοχή τους, κατέδειξε για άλλη μια φορά το ενδιαφέρον και την ευαισθησία του σύγχρονου οδοντιάτρου σε θέματα και προβληματισμούς που αφορούν στην καθημερινή οδοντιατρική πράξη.

Την έναρξη των εργασιών της ημερίδας έκανε ο Αν. καθηγητής και Πρόεδρος της Επιστημονικής Εταιρείας Χειρουργικής Στόματος κ. Φρ. Φραγκίσκος ο οποίος, αφού καλωσόρισε τους παρευρισκομένους, παρουσίασε τους στόχους και τις μελλοντικές επιδιώξεις της εταιρείας.

Την ημερίδα χαιρέτησαν με θερμό μήνυμα ο Πρύτανης της Οδοντιατρικής Σχολής της Βουλαγαρίας A. Filtsef,  ο κ. Α. Υφαντής, πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αθηνών που είχε θέσει την ημερίδα υπό την αιγίδα του, η κ. Μ. Μενενάκου, πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιά και ο τ. Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιαστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Χ. Κίττας.

Στη συνέχεια, ο πρώτος ομιλητής, κ. Κ. Βλαστός, Επιστημονικός Συνεργάτης της Διαγνωστικής και Ακτινολογίας Στόματος Ε.Κ.Π.Α ανέπτυξε το θέμα «Η ακτινολογία στην εμφυτευματολογία», περιγράφοντας την αναγκαιότητα των διαφόρων ακτινογραφικών τεχνικών τόσο προεγχειρητικά, κατά την διαμόρφωση του σχεδίου θεραπείας, όσο και μετεγχειρητικά, κατά τον επανέλεγχο των εμφυτευμάτων και τη φάση διατήρησης του θεραπευτικού αποτελέσματος.

Ο επόμενος ομιλητής, κ. Γ. Νεόφυτος, Diplomate Εμφυτευματολογίας, ανέπτυξε το ιδιαιτέρως ενδιαφέρον θέμα «Επένθετες οδοντοστοιχίες επί εμφυτευμάτων», αναφέροντας τις ενδείξεις εφαρμογής της τεχνικής αυτής και παρουσιάζοντας εξαιρετικές περιπτώσεις αποκατάστασης ασθενών με επιεμφυτευματικές οδοντοστοιχίες.

Το πρώτο μέρος της συνεδρίας έκλεισε με την ομιλία του ο Αν. καθηγητής κ. Φ. Φραγκίσκος παρουσιάζοντας το θέμα «Άμεση τοποθέτηση εμφυτευμάτων σε μετεξακτικά φατνία». Σύμφωνα με τον ομιλητή, η μέθοδος αυτή θεωρείται πλέον επιτυχής και αξιόπιστη. Αναφέρθηκαν λεπτομερώς τα πλεονεκτήματα, οι ενδείξεις, τα στάδια και οι βασικές αρχές τοποθέτησης άμεσων εμφυτευμάτων.  Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε επίσης η προβολή Video με την παρουσίαση περίπτωσης ασθενούς στον οποίο πραγματοποιήθηκε άμεση τοποθέτηση εμφυτευμάτων μετά από πολλαπλές εξαγωγές στην κάτω γνάθο

Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου 2013 11:15

Επίκαιρα προβλήματα στην καθημερινή οδοντιατρική πράξη

Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε ότι η Επιστημονική Εταιρεία Χειρουργικής Στόματος συνεχίζει το 2014 το πρόγραμμα των επιστημονικών εκδηλώσεων με στόχο να ανταποκριθεί στην ανάγκη του οδοντιάτρου για συνεχή ενημέρωση όσον αφορά στα προβλήματα με τα οποία έρχεται συνήθως αντιμέτωπος αλλά και στις εξελίξεις που σημειώνονται στο επιστημονικό του πεδίο.

Η πρώτη επιστημονική εκδήλωση για το 2014, θα πραγματοποιηθεί στις 15 Φεβρουαρίου στο ξενοδοχείο CARAVEL.

Εκλεκτοί και καταξιωμένοι ομιλητές από το χώρο της Ιατρικής και Οδοντιατρικής θα προσφέρουν την γνώση και την εμπειρία τους σε θέματα άκρως ενδιαφέροντα για τους συμμετέχοντες στην Ημερίδα.

Παράλληλα, η Ε.Ε.Χ.Σ., στην προσπάθεια της οδοντιατρικής επιστημονικής κοινότητας ν' ανταπεξέλθει στους σημερινούς οικονομικά χαλεπούς καιρούς αποφάσισε την δωρεάν συμμετοχή στην εν λόγω Ημερίδα, ευελπιστώντας ότι έτσι θα διευκολυνθεί η προσέλευση όσο το δυνατόν περισσότερων συναδέλφων.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Φραγκίσκος Δ. Φραγκίσκος
Αν. Kαθηγητής
Πρόεδρος Επιστημονικής Εταιρείας
Χειρουργικής Στόματος

Τρίτη, 08 Οκτωβρίου 2013 09:57

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 2013-2014
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Επιστημονικός υπεύθυνος: Αν. Καθηγητής Φραγκίσκος Δ. Φραγκίσκος
Με μεγάλο αίσθημα ευθύνης, η Επιστημονική Εταιρεία Χειρουργικής Στόματος αναλαμβάνει την εκπαίδευση οδοντιάτρων στην εμφυτευματολογία, με συμμετέχοντες προσκεκλημένους καθηγητές από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου UCL (University College of London Eastman Dental Institute), παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να τοποθετήσουν οστεοενσωματούμενα εμφυτεύματα σε ασθενείς καθώς και να ασκηθούν στην προσθετική τους επιεμφυτευματική αποκατάσταση. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει Θεωρητική και Πρακτική Εκπαίδευση.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Α. Η εκπαίδευση των συμμετεχόντων στην:

  • κλινική και ακτινογραφική αξιολόγηση των ασθενών
  • διαμόρφωση του σχεδίου θεραπείας
  • χρήση πρωτοξειδίου του αζώτου (Ν2Ο)
  • ενδοφλέβια χορήγηση για “μέθη”
  • καρδιοπνευμονική ανάνηψη.

Επιπλέον οι συμμετέχοντες θα παρακολουθήσουν σεμινάριο σχετικά με το management - marketing του οδοντιατρείου για εμφυτεύματα.

Β. Η εξάσκηση στην τοποθέτηση εμφυτευμάτων και την επιεμφυτευματική προσθετική αποκατάσταση.
Το μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελείται από 3 περιόδους συνολικής διαρκείας 6 μηνών, με 200 ώρες διδασκαλίας και θα πραγματοποιείται 2 φορές το μήνα, Σάββατο και Κυριακή, από τις 9:00 π.μ έως τις 17:00 μ.μ.

Η θεματολογία του προγράμματος καλύπτει όλο το φάσμα της οδοντιατρικής εμφυτευματολογίας που αρχίζει από τις βασικές αρχές οστεοενσωμάτωσης και καταλήγει στην τοποθέτηση εμφυτευμάτων και την προσθετική αποκατάστασή τους.
Η εκπαιδευτική διαδικασία περιλαμβάνει συνεχή θεωρητική και πρακτική εξάσκηση, βιβλιογραφική ενημέρωση, παρουσίαση περιστατικών και εφαρμογή σχεδίου θεραπείας, παρακολούθηση βιντεοσκοπημένων αλλά και ζωντανών χειρουργικών επεμβάσεων, καθώς και πρακτική εξάσκηση σε μοντέλα γνάθων, κεφαλές χοίρων και σε ασθενείς.

Ιδιαιτερότητα του προγράμματος αποτελεί το γεγονός ότι για πρώτη φορά στην Ελλάδα οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευθούν και σε ασθενείς, τοποθετώντας οι ίδιοι τουλάχιστον 3-5 εμφυτεύματα με την καθοδήγηση των εκπαιδευτών του προγράμματος.

Η επιστημονική ομάδα των διδασκόντων που θα πλαισιώσει το πρόγραμμα αποτελείται από καταξιωμένους και εξειδικευμένους στο χώρο καθηγητές και κλινικούς οδοντιάτρους, ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων.

Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθούν δωρεάν τα δύο συγγράμματα του Αν. καθηγητή Φραγκίσκου Φραγκίσκου, «Χειρουργική Στόματος» και «Οδοντιατρική εμφυτευματολογία».

Χώρος διεξαγωγής
Eurodentica, Πατησίων 150 & Αγ. Μελετίου, Tηλ./Fax: (210) 8257050-60.

Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2013 07:57

ΗΜΕΡΙΔΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 23/2/2013 στο Ξενοδοχείο CARAVEL, η 1η ημερίδα της Επιστημονικής Εταιρείας Χειρουργικής Στόματος. Στην κατάμεστη από συναδέλφους αίθουσα χωρητικότητας άνω των 750 ατόμων αναπτύχτηκε η πλούσια θεματολογία της ημερίδας με κεντρικό θέμα: «Συνήθη προβλήματα που απασχολούν το γενικό οδοντίατρο».

Την έναρξη των εργασιών της ημερίδας έκανε ο αν. καθηγητής και πρόεδρος της Επιστημονικής Εταιρείας Χειρουργικής Στόματος κ. Φραγκίσκος Φραγκίσκος ο οποίος αφού καλωσόρισε τους παρευρισκομένους, παρουσίασε εν συνεχεία τους στόχους και τις μελλοντικές επιδιώξεις της εταιρείας. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα δημιουργίας ειδικότητας «χειρουργικής του Στόματος» με βάση πρόσφατη οδηγία της ΕΕ, σύμφωνα με την οποία η Χειρουργική του Στόματος αποτελεί ξεχωριστή ειδικότητα από αυτή της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, διάκριση που ήδη ισχύει σε πολλές χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης.

Την ημερίδα χαιρέτησαν με θερμό μήνυμα ο πρόεδρος της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας κ. Αθανάσιος Κατσίκης και εκ μέρους του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιά που και είχε θέσει την ημερίδα υπό την αιγίδα του, ο γ.γ. κ. Γεώργιος Νεόφυτος.

Στη συνέχεια Ο πρώτος ομιλητής, καθηγητής κ. Χρήστος Μάρτης αφού έκανε μία σύντομη ιστορική αναδρομή από τη «Χειρουργική στόματος στη Γναθοπροσωπική Χειρουργική», ανέπτυξε το θέμα «Μικρές χειρουργικές επεμβάσεις στο οδοντιατρείο». Επίσης υποστήριξε θερμά την αναγκαιότητα δημιουργίας ειδικότητας «χειρουργικής Στόματος» στην οδοντιατρική.

Ο επόμενος ομιλητής, αν. καθηγητής κ. Γεώργιος Λάσκαρης ανέπτυξε το ιδιαιτέρως ενδιαφέρον θέμα «Κλινικοί και εργαστηριακοί δείκτες εξαλλαγής της λευκοπλακίας και θεραπευτικές προεκτάσεις», αναφέροντας τους κλινικούς δείκτες που οδηγούν σε υποψία εξαλλαγής καθώς και την τελική εκτίμηση αυτού του κινδύνου με βάση ιστοπαθολογικά κριτήρια.
Εξαιρετικό ενδιαφέρον είχε και η ομιλία του τρίτου ομιλητή κ. Γεώργιου Λάζαρου, καρδιολόγου, επιμελητή Α' Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής του Ιπποκράτειου ΓΝΑ, ο οποίος αναφέρθηκε διεξοδικά στη αντιμετώπιση του καρδιολογικού ασθενούς στο οδοντιατρείο, περίπτωση που, ως γνωστό χρήζει ειδικής μεταχείρισης κατά την καθημερινή οδοντιατρική πράξη.
 
Το πρώτο μέρος της συνεδρίας έκλεισε με την ομιλία του ο αν. καθηγητής κ. Φραγκίσκος Φραγκίσκος παρουσιάζοντας το θέμα «Ακρορριζικές αλλοιώσεις: αξιολόγηση και αντιμετώπιση» κατά το οποίο τονίστηκε η σημασία της σωστής διάγνωσης και οι τρόποι αντιμετώπισής του προβλήματος. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε επίσης η προβολή Video με την αφαίρεση υπολειμματικής κύστης και την πλήρωση της κοιλότητας με μόσχευμα PRGF.

Το δεύτερο μέρος της ημερίδας άνοιξε ο, κ. Γεώργιος Νεόφυτος Diplomate Εμφυτευματολογίας ο οποίος ανέπτυξε το θέμα «Εμφυτεύματα στην αισθητική ζώνη», υπογραμμίζοντας τη σημασία της αποκατάστασης ελλειπόντων δοντιών της πρόσθιας περιοχής της άνω γνάθου με οστεοενσωματούμενα οδοντικά εμφυτεύματα λόγω της ιδιαιτερότητας και των απαιτήσεων της αισθητικής ζώνης.

Ο επόμενος ομιλητής, αν καθηγητής κ. Φραγκίσκος Φραγκίσκος, στη δεύτερη εισήγησή του αναφέρθηκε λεπτομερώς στις επείγουσες καταστάσεις που ενδέχεται να προκύψουν στο χώρο του οδοντιατρείου και τόνισε την αναγκαιότητα ύπαρξης φαρμάκων, εργαλείων και υλικών τα οποία να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκη. Υπογράμμισε επίσης ότι τόσο η έγκαιρη και σωστή διάγνωση όσο και η ενδεδειγμένες κατά περίπτωση πρώτες βοήθειες μπορούν να αποδειχθούν ενέργειες ζωτικής σημασίας.

Στη συνέχεια, ο καθηγητής και διευθυντής του εργαστηρίου οδοντοφατνιακής χειρουργικής, χειρουργικής εμφυτευματολογίας και ακτινολογίας του ΑΠΘ κ. Αναστάσιος Τσίρλης ανέπτυξε το ενδιαφέρον θέμα «Οδοντιατρική αντιμετώπιση ασθενών που κάνουν χρήση αντιπηκτικών και αντιαιμοπεταλιακών φαρμάκων» παρουσιάζοντας εμπεριστατωμένα πολύ σημαντικά στοιχεία σχετικά με την αναγκαιότητα ή μη διακοπής της αντιπηκτικής αγωγής πριν από οποιαδήποτε χειρουργική επέμβαση στη στοματική κοιλότητα.

Την ημερίδα έκλεισε με την επίσης ενδιαφέρουσα ομιλία του ο επιστημονικός συνεργάτης ΕΚΠΑ κ. Νικόλαος Μερεντίτης που είχε ως θέμα «Πρόληψη και θεραπεία στοματικών βλαβών σε ασθενείς που λαμβάνουν διφωσφονικά φάρμακα». Ο ομιλητής αναφέρθηκε στη σημασία της προετοιμασίας του ασθενούς πριν από οποιαδήποτε χειρουργική επέμβαση στο στόμα και παρουσίασε το πρωτόκολλο που πρέπει να ακολουθείται στις περιπτώσεις αυτές, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος επιπλοκών.

Η ημερίδα έλαβε τέλος με συζήτηση και ερωτήσεις από τους συνέδρους προς τους ομιλητές και στη συνέχεια μεταξύ των παρευρισκομένων έγινε κλήρωση ενός εκπαιδευτικού σεμιναρίου στην Αγγλία, προσφορά της διοργανώτριας εταιρείας Diaskepsis-Matina Tsami. Τη συνάδελφο κ. ……..που ανεδείχθη τυχερή της κλήρωσης συνεχάρη ο πρόεδρος της εταιρείας κ. Φρ. Φραγκίσκος.


Ο πρόεδρος της Επιστημονικής Εταιρείας Χειρουργικής Στόματος και το Δ.Σ. εκφράζουν θερμές ευχαριστίες στους ομιλητές, τους προεδρεύσαντες και τους συναδέλφους που αγκάλιασαν την ημερίδα, η οποία, σύμφωνα με τα έντυπα αξιολόγησης που μοιράστηκαν και συμπληρώθηκαν από τους συναδέλφους ικανοποίησε πλήρως ως προς τη θεματολογία, την παρουσίαση και την οργάνωσή της.