ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 2013-2014
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Επιστημονικός υπεύθυνος: Αν. Καθηγητής Φραγκίσκος Δ. Φραγκίσκος
Με μεγάλο αίσθημα ευθύνης, η Επιστημονική Εταιρεία Χειρουργικής Στόματος αναλαμβάνει την εκπαίδευση οδοντιάτρων στην εμφυτευματολογία, με συμμετέχοντες προσκεκλημένους καθηγητές από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου UCL (University College of London Eastman Dental Institute), παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να τοποθετήσουν οστεοενσωματούμενα εμφυτεύματα σε ασθενείς καθώς και να ασκηθούν στην προσθετική τους επιεμφυτευματική αποκατάσταση. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει Θεωρητική και Πρακτική Εκπαίδευση.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Α. Η εκπαίδευση των συμμετεχόντων στην:

  • κλινική και ακτινογραφική αξιολόγηση των ασθενών
  • διαμόρφωση του σχεδίου θεραπείας
  • χρήση πρωτοξειδίου του αζώτου (Ν2Ο)
  • ενδοφλέβια χορήγηση για “μέθη”
  • καρδιοπνευμονική ανάνηψη.

Επιπλέον οι συμμετέχοντες θα παρακολουθήσουν σεμινάριο σχετικά με το management - marketing του οδοντιατρείου για εμφυτεύματα.

Β. Η εξάσκηση στην τοποθέτηση εμφυτευμάτων και την επιεμφυτευματική προσθετική αποκατάσταση.
Το μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελείται από 3 περιόδους συνολικής διαρκείας 6 μηνών, με 200 ώρες διδασκαλίας και θα πραγματοποιείται 2 φορές το μήνα, Σάββατο και Κυριακή, από τις 9:00 π.μ έως τις 17:00 μ.μ.

Η θεματολογία του προγράμματος καλύπτει όλο το φάσμα της οδοντιατρικής εμφυτευματολογίας που αρχίζει από τις βασικές αρχές οστεοενσωμάτωσης και καταλήγει στην τοποθέτηση εμφυτευμάτων και την προσθετική αποκατάστασή τους.
Η εκπαιδευτική διαδικασία περιλαμβάνει συνεχή θεωρητική και πρακτική εξάσκηση, βιβλιογραφική ενημέρωση, παρουσίαση περιστατικών και εφαρμογή σχεδίου θεραπείας, παρακολούθηση βιντεοσκοπημένων αλλά και ζωντανών χειρουργικών επεμβάσεων, καθώς και πρακτική εξάσκηση σε μοντέλα γνάθων, κεφαλές χοίρων και σε ασθενείς.

Ιδιαιτερότητα του προγράμματος αποτελεί το γεγονός ότι για πρώτη φορά στην Ελλάδα οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευθούν και σε ασθενείς, τοποθετώντας οι ίδιοι τουλάχιστον 3-5 εμφυτεύματα με την καθοδήγηση των εκπαιδευτών του προγράμματος.

Η επιστημονική ομάδα των διδασκόντων που θα πλαισιώσει το πρόγραμμα αποτελείται από καταξιωμένους και εξειδικευμένους στο χώρο καθηγητές και κλινικούς οδοντιάτρους, ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων.

Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθούν δωρεάν τα δύο συγγράμματα του Αν. καθηγητή Φραγκίσκου Φραγκίσκου, «Χειρουργική Στόματος» και «Οδοντιατρική εμφυτευματολογία».

Χώρος διεξαγωγής
Eurodentica, Πατησίων 150 & Αγ. Μελετίου, Tηλ./Fax: (210) 8257050-60.