ΣΚΟΠΟΙ

Η Εταιρεία  δραστηριοποιείται  στο επιστημονικό πεδίο Χειρουργικής Στόματος, με στόχους:

  • Την ανάδειξη και καθιέρωση της Χειρουργικής Στόματος ως ειδικότητας.
  • Τη συμβολή στην προαγωγή και ανάπτυξη της οδοντιατρικής επιστήμης.
  • Την προώθηση και  διάδοση επιστημονικών εξελίξεων στο συγκεκριμένο τομέα μέσα από την οργάνωση συνεδρίων, ημερίδων σεμιναρίων, workshops.
  • Την πρόσκληση διακεκριμένων επιστημόνων από το εξωτερικό για συμμετοχή σε επιστημονικές δραστηριότητες της Εταιρείας.
  • Την επαφή και ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ των μελών της Εταιρείας και μελών ομοειδών επιστημονικών εταιρειών  της Ελλάδας και του εξωτερικού.
  • Τη συνεργασία με οδοντιατρικούς, ιατρικούς και κοινωνικούς φορείς της  Ελλάδας και του εξωτερικού.